Privacyverklaring de Kaastobbe


25 mei 2018
Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je
gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat
we met jouw persoonsgegevens doen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.


Bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen.
Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis
van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de
wettelijke bewaarplicht).


Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze
informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij
dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je
die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen
we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel
werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de
volgende maatregelen:
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen
jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van alle
opvragingen van persoonsgegevens


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart
aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons
opnemen, via info@kaastobbe.nl
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door de Kaastobbe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen
naar info@kaastobbe.nl


Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

De Kaastobbe
Kosterstraat 11
6921 RM Duiven.
Email; info@kaastobbe.nl
Telefoon; 0316-281062